Bộ sưu tập 49 hiệu ứng Typography độc lạ trong thiết kế Website

  • 12/03/2020
  • 0 Bình Luận

 

HIEU-UNG-TYPOGRAPHY1 (1)
Hiệu ứng Typography

Hiệu ứng Typography rất quan trọng trong thiết kế Website

Tối ưu hóa Typography bao gồm tối đa hóa khả năng đọc, truy cập và cân bằng đồ họa, lớn hơn cả là khả năng ứng dụng.

Typography đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải giọng điệu, chủ đề và thông điệp của một Website.

Phối trộn phông chữ là cả một nghệ thuật, phải lựa chọn kỹ lưỡng và có chủ ý về typeface (kiểu chữ), kích thước điểm, chiều dài dòng chữ, dãn dòng (leading), khoảng cách chung (tracking) và riêng lẻ (kerning) giữa các ký tự hoặc màu sắc ảnh hưởng đến thiết kế.

Bộ sưu tập 49 hiệu ứng Typography – nguồn cảm hứng dạt dào 

Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một nguồn cảm hứng Typography dạt dào để thiết kế Website. Các xu hướng như Brutalism và Minimalism sử dụng đa dạng hiệu ứng Typography như một phần của thiết kế Website và dùng nó làm trung tâm cho sự tương tác của người dùng.

Ngày nay có rất nhiều ví dụ Hover (hiệu ứng xuất hiện trên màn hình mỗi khi có “con chuột” trỏ đến nó) và  micro-interactions (trải nghiệm nhỏ bên trong một vùng nào đó trên Website như Image, Icon, Typography…khi người dùng thực hiện tương tác với vùng đó) bằng cách sử dụng kiểu chữ hoạt hình và hiệu ứng hoạt hình trong văn bản.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích bộ sưu tập 49 hiệu ứng Typography độc lạ cho thiết kế Website này.

HIEU-UNG-TYPOGRAPHY (3)
Bộ sưu tập 49 hiệu ứng Typography độc lạ trong thiết kế Website

1. Hiệu ứng Expanding typographyTypography in Web Design

2. Dynamic typographyTypography in Web Design

3. Lionel Durimel – PortfolioSOTD

4.Hover Âm thanh  ở Hovers, Cursors and Cute Interactions

5. Hiệu ứng Typographic loading animationLoading Animations

6. The Forecaster InteractiveSOTD

7. Crazy font animation / Laurel HaloTypography focused design

8. Flip typography animationTypography in Web Design

9. Do not press! InteractionUI Animation and Microinteractions

10. Scrolling headlinesTypography in Web Design

11. Type slidersTypography in Web Design

12. Hiệu ứng Typography size compositionTypography in Web Design

13. Condensed typography off canvas menuTypography in Web Design

14. Adjusted typographyTypography in Web Design

15. Big headlines scrollTypography in Web Design

16. Bold typographyTypography in Web Design

17. Floating lettersTypography in Web Design

18. Entertaining background / Du HaihangTypography focused design

19. Breaking the gridTypography in Web Design

20. Bold headlinesTypography in Web Design

21. Images on Hover EffectsHovers, Cursors and Cute Interactions

22. HAWRAFDesign & Interactions

23. Brutalist Scroll Interactions by Jack WildUI Animation and Microinteractions

24. Letter cuttingTypography in Web Design

25. Font weightsTypography in Web Design

26. Hiệu ứng Typographic scrollTypography in Web Design

27. Loading text effectTypography in Web Design

28. Big typography websiteTypography in Web Design

29. Minimal Portfolio – Color Changing ScreenMinimal

30. Hiệu ứng Typography Canvas LayoutTypography in Web Design

31. Unusual and creative website / after shockTypography focused design

32. Creative use of font and forms / Museum of Wi-FiTypography focused design

33. Pauline OsmontSOTD

34. Thing of WonderAlexia Khokhlov: Personal Favorites

35. Hiệu ứng Typographic personal portfolioTypography in Web Design

36. Animated LogoSOTD Elements

37. Sliding Shapes AnimationMenus Inspiration

38. Smooth text transitionTransitions

39. Ryan J. HubbardDesign & Interactions

40. AIGA Design ConferenceSOTD

41. Valaire: OobopopopSOTD

42. Filip NordinSOTD

43. BoldenSOTD

44. FS MillbankSOTD

45. MING LabsSOTD

46. Vr-sessionsSOTD

47. 22 grados typographyUI Animation and Microinteractions

48. Nurture DigitalTransitions

49. 2017 Trendy Google Fonts CombinationsArticles

Nguồn: www.awwwards.com