Bộ công cụ “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN”

Để có một chiến dịch Marketing, Truyền thông hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch Marketing bài bản và chi tiết. Một kế hoạch Marketing tốt phải được dẫn dắt và xây dựng trên định hướng của Chiến lược Marketing tổng thể phù hợp

ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY BỘ BIỂU MẪU
KẾ HOẠCH MARKETING CHI TIẾT CHO 3 THÁNG

30/60/90-Day Marketing Plan

Đây là bộ công cụ vô cùng mạnh mẽ và đơn giản, giúp chúng ta xây dựng được một kế hoạch/ chiến dịch Marketing chi tiết cho 30/60/90 ngày chỉ trên một file excel.

Bộ công cụ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia thực chiến ở cả 2 phía “Client” và “Agency”. Chắc chắn sẽ giải quyết được triệt để tất cả các vấn đề về Marketing của bạn

Bộ công cụ này giành cho ai?

Bộ công cụ này ghê gớm như thế nào?

  Xin vui lòng điền các trường bắt buộc (*) để nhận ngay

  Đối tác

  ĐỐI TÁC CỦA POKA MEDIA

  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 8
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 9
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 10
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 11
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 12
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 13
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 14
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 15
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 16
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 17
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 18
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 19
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 20
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 21
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 22
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 23
  Bộ Biểu Mẫu Lập Kế Hoạch Marketing Chi Tiết Cho 3 Tháng - 30/60/90-DAY MARKETING PLAN 24