Bảng Giá Dịch Vụ Quản Trị Website

Lợi ích

Viết bài chuẩn SEO

Cập nhật tin bài, sản phẩm do Khách Hàng cung cấp

Biên soạn lại nội dung

Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

Chia sẻ bài viết lên Fanpage

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Thiết kế Banner, Slide cho website

Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

Nhúng Live chat, Facebook chat

Tư vấn SEO Website

Tư vấn quảng cáo Facebook Ads / Google Ads

Báo cáo kết quả

Kiểm tra hoạt động Website

Gói 1 tháng

Gói 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 12 tháng

CƠ BẢN

8.000.000 đ

<= 8 bài

< 10 bài

Hàng Tháng

Hàng Ngày

8.000.000 đ

Giảm 5% còn 22.800.000 đ

Giảm 10% còn 43.200.000 đ

Giảm 15% còn 81.600.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

TIÊU CHUẨN

12.000.000 đ

<= 12 bài

< 15 bài

2 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

12.000.000 đ

Giảm 5% còn 34.200.000 đ

Giảm 10% còn 64.800.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

Giảm 15% còn 122.400.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

CAO CẤP

18.000.000 đ

<= 18 bài

< 20 bài

3 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

18.000.0000 đ

Giảm 5% còn 51.300.000 đ

Giảm 10% còn 97.200.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

Giảm 15% còn 183.600.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 2.500.000 đ