Bảng Giá Dịch Vụ Quản Trị Website

Lợi ích

Cập nhật tin bài, sản phẩm do Khách Hàng cung cấp

Viết bài chuẩn SEO

Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

Thiết kế Banner, Slide

Chia sẻ bài viết lên Fanpage

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Biên soạn lại nội dung

Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

Nhúng Live chat, Facebook chat

Tư vấn SEO Website

Tư vấn quảng cáo Facebook Ads / Google Ads

Báo cáo kết quả

Kiểm tra hoạt động Website

Gói 1 tháng

Gói 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 12 tháng

CƠ BẢN

2.000.000 đ / tháng

< 30 bài

<= 4 bài

Hàng Tháng

Hàng Ngày

2.000.000 đ

Giảm 5% còn 5.700.000 đ

Giảm 10% còn 10.800.000 đ

Giảm 15% còn 20.400.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

TIÊU CHUẨN

4.000.000 đ / tháng

< 60 bài

<= 10 bài

2 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

4.000.000 đ

Giảm 5% còn 11.400.000 đ

Giảm 10% còn 21.600.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

Giảm 15% còn 40.800.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

CAO CẤP

6.000.000 đ / tháng

< 100 bài

<= 15 bài

3 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

6.000.000 đ

Giảm 5% còn 17.100.000 đ

Giảm 10% còn 32.400.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

Giảm 15% còn 61.200.000 đ
Tặng bộ banner trị giá 2.500.000 đ