Bảng Giá Dịch Vụ Quản Trị Website

Lợi ích

Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

Viết bài chuẩn SEO

Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

Thiết kế Banner, Slide

Chia sẻ bài viết lên Fanpage

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Biên soạn lại nội dung

Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

Nhúng Live chat, Facebook chat

Tư vấn SEO Website

Tư vấn quảng cáo Facebook Ads / Google Ads

Báo cáo kết quả

Kiểm tra hoạt động Website

Gói 1 tháng

Gói 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 12 tháng

CƠ BẢN

1.160.000 đ / gói

< 50 bài

Hàng Tháng

Hàng Ngày

1.160.000 đ

Giảm 10% còn 3.132.000 đ

Giảm 20% còn 5.568.000 đ

Giảm 30% còn 9.744.000 đ.
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

TIÊU CHUẨN

1.950.000 đ / gói

< 100 bài

<= 10 bài

2 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

1.950.000 đ

Giảm 10% còn 5.265.000 đ

Giảm 20% còn 9.360.000 đ.
Tặng bộ banner trị giá 800.000 đ

Giảm 30% còn 16.380.000 đ.
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

CAO CẤP

3.250.000 đ / gói

< 200 bài

<= 10 bài

3 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

3.250.000 đ

Giảm 10% còn 8.775.000 đ

Giảm 20% còn 15.600.000 đ.
Tặng bộ banner trị giá 1.200.000 đ

Giảm 30% còn 27.300.000 đ.
Tặng bộ banner trị giá 2.500.000 đ