Bảng giá dịch vụ quản lý quảng cáo Google Ads

Gói dịch vụ

Ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng (VNĐ)

Phí dịch vụ/tháng (VNĐ)

Số lượng từ khóa cho phép

Tư vấn thiết lập chiến dịch

Giám sát, điều chỉnh chiến dịch

Đề xuất cải thiện tối ưu hóa Website

Khách Hàng cùng quản lý Google Adwords

CƠ BẢN

Dưới 5.000.000 đ

750.000 đ

Không giới hạn

Gói Nâng Cấp

Từ 5.000.000 đ - dưới 10.000.000 đ

1.500.000 đ

Không giới hạn

Gói Cao Cấp

Từ 10.000.000 đ - dưới 20.000.000 đ

2.500.000 đ

Không giới hạn

Gói Doanh Nghiệp

Trên 20.000.000 đ

10% ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng

Không giới hạn