Bảng giá quản trị Fanpage

Lợi ích

Lập kế hoạch nội dung chăm sóc Fanpage hàng tháng

Đăng nội dung và hình ảnh do nhãn hàng cung cấp

Sáng tạo nội dung chăm sóc Fanpage

Sáng tạo nội dung quảng cáo bán hàng

Thiết kế hình ảnh bài viết

Thiết kế banner cover hàng tháng

Sản xuất video 2D Animation

Hỗ trợ chăm sóc người dùng trên Fanpage cùng nhãn hàng

Xây dựng chatbot cơ bản chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng

Báo cáo kết quả

Đề xuất tối ưu hóa Fanpage Facebook hàng tháng

Gói 1 tháng

Gói 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 12 tháng

CƠ BẢN

9.000.000 đ

<= 10

<= 10 bài

<= 2

1- 4 ảnh/bài

1

Hàng Tháng

9.000.000 đ

Giảm 5% còn 25.650.000 đ

Giảm 10% còn 48.600.000 đ

Giảm 15% còn 91.800.000 đ

TIÊU CHUẨN

12.000.000 đ

<= 15

<= 15 bài

<= 4

1- 4 ảnh/bài

2

Hàng Tháng

12.000.000 đ

Giảm 5% còn 34.200.000 đ

Giảm 10% còn 64.800.000 đ

Giảm 15% còn 122.400.000 đ

CAO CẤP

18.000.000 đ

<= 20

<= 25 bài

<= 6

1- 4 ảnh/bài

4

Hàng Tháng

18.000.000 đ

Giảm 5% còn 51.300.000 đ

Giảm 10% còn 97.200.000 đ

Giảm 15% còn 183.600.000 đ

Đối tác

ĐỐI TÁC CỦA POKA MEDIA

POKA MEDIA tự hào khi trở thành một nhân tố quan trọng trong sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bạn

Nếu bạn muốn điều gì đó khác biệt, bạn sẽ phải làm điều gì đó khác biệt!

Tư vấn ngay