Bảng giá dịch vụ quản lý quảng cáo Facebook Ads

Gói dịch vụ

Ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng (VNĐ)

Phí dịch vụ/tháng (VNĐ)

Số lượng chiến dịch cho phép

Tư vấn thiết lập chiến dịch

Giám sát, điều chỉnh chiến dịch

Đề xuất cải thiện tối ưu hóa Website

Khách Hàng cùng quản lý Facebook Ads

CƠ BẢN

20.000.000 đ

Tối đa 4tr (tương đương 20% / ngân sách quảng cáo)

<= 6

Gói Nâng Cấp

50.000.000 đ

Tối đa 9tr (tương đương 18% / ngân sách quảng cáo)

<= 10

Gói Cao Cấp

Từ 80.000.000 đ - 100.000.000 đ

Tối đa 16tr (tương đương 16% / ngân sách quảng cáo)

<= 25

Gói Doanh Nghiệp

200.000.000 đ

Tối đa 30tr (tương đương 15% / ngân sách quảng cáo)

Không giới hạn

Đối tác

ĐỐI TÁC CỦA POKA MEDIA

POKA MEDIA tự hào khi trở thành một nhân tố quan trọng trong sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp bạn

Nếu bạn muốn điều gì đó khác biệt, bạn sẽ phải làm điều gì đó khác biệt!

Tư vấn ngay