Bộ công cụ “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN”

Để có một chiến dịch Marketing, Truyền thông hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch Marketing bài bản và chi tiết. Một kế hoạch Marketing tốt phải được dẫn dắt và xây dựng trên định hướng của Chiến lược Marketing tổng thể phù hợp

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY
SERIES WORKSHOP “MARKETING SMES THỰC CHIẾN”

Bạn đã có bộ biểu mẫu “Six-Month Marketing Plan”?

Đây là bộ công cụ vô cùng mạnh mẽ và đơn giản, giúp chúng ta xây dựng được một kế hoạch/ chiến dịch Marketing chi tiết cho 6 tháng chỉ trên một file excel.

Bộ công cụ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia thực chiến ở cả 2 phía “Client” và “Agency”. Chắc chắn sẽ giải quyết được triệt để tất cả các vấn đề về Marketing của bạn

Bộ công cụ này giành cho ai?

Bộ công cụ này ghê gớm như thế nào?

  Xin vui lòng điền các trường bắt buộc (*) để nhận ngay

  Đối tác

  ĐỐI TÁC CỦA POKA MEDIA

  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 8
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 9
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 10
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 11
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 12
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 13
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 14
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 15
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 16
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 17
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 18
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 19
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 20
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 21
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 22
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 23
  Series Workshop “MARKETING SMEs THỰC CHIẾN” chi tiết 6 tháng 24