Bảng Giá Dịch Vụ Phòng Marketing Thuê Ngoài

Giá dịch vụ đề xuất

Phân tích SWOT doanh nghiệp - sản phẩm

Nghiên cứu chân dung và phân tích Insight khách hàng

Lên kế hoạch triển khai chi tiết marketing online (trong thời hạn hợp đồng)

Quản trị Fanpage

Lập kế hoạch nội dung chăm sóc Fanpage

Viết nội dung chăm sóc Fanpage

Xây dựng Chat Bot

Quản trị Website

Tư vấn SEO Website

Lập kế hoạch nội dung Website

Viết bài nội dung chuẩn SEO

Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

Biên soạn lại nội dung và chỉnh sửa SEO On-page

Tối ưu hóa hình ảnh, video theo dạng chuẩn SEO trên bài viết

Chia sẻ bài viết lên Fanpage

Banner slide cho Website

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

Nhúng Live chat, Facebook chat

Kiểm tra hoạt động Website

Quảng cáo trực tuyến

Triển khai Facebook Ads

Nội dung quảng cáo Facebook Ads/ chiến dịch

Triển khai Google Ads

Ngân sách quảng cáo/ kênh

Báo cáo

Thời hạn tối thiểu

Kỳ thanh toán

Ưu đãi đặc biệt

Khi thanh toán 3 tháng/ lần

Khi thanh toán 6 tháng/ lần

CƠ BẢN

6.000.000 đ

<= 15 bài/ tháng

<= 4 bài

< 30 bài

Hàng Ngày

<= 1 chiến dịch

2 bài (4 ảnh)

<= 1 chiến dịch

<= 5 triệu/ tháng

Hàng tuần

3 tháng

Theo tháng

Giảm 5% gói dịch vụ còn 17.100.000 đ

Giảm 10% gói dịch vụ còn 32.400.000

TIÊU CHUẨN

9.000.000 đ

<= 20 bài/ tháng

<= 10 bài

< 60 bài

2 Banner

Hàng Ngày

<= 2 chiến dịch

4 bài (4 ảnh)

<= 2 chiến dịch

<= 10 triệu/ tháng

Hàng tuần

2 tháng

Theo tháng

Giảm 5% gói dịch vụ còn 25.650.000
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 7 triệu đồng

Giảm 10% gói dịch vụ còn 48.600.000 đ
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 10 triệu đồng

CAO CẤP

14.000.000 đ

<= 30 bài/ tháng

<= 15 bài

< 100 bài

3 Banner

Hàng Ngày

<= 3 chiến dịch

6 bài (4 ảnh)

<= 3 chiến dịch

<= 20 triệu/ tháng

Hàng tuần

1 tháng

Theo tháng

Giảm 5% gói dịch vụ còn 39.900.000
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 7 triệu đồng

Giảm 10% gói dịch vụ còn 75.600.000 đ
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 10 triệu đồng

THEO YÊU CẦU

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Hàng Ngày

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Theo yêu cầu

Hàng tuần

6 tháng

Theo tháng

Giảm 5% gói dịch vụ
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 7 triệu đồng

Giảm 10% gói dịch vụ
Tặng Website Bán Hàng chuẩn SEO cao cấp trị giá 10 triệu đồng

Lưu ý

- Gói dịch vụ chưa bao gồm ngân sách triển khai chiến dịch quảng cáo.

- Ngân sách quảng cáo tùy thuộc vào độ cạnh tranh ngành nghề, lĩnh vực

- Lập kế hoạch cụ thể khi triển khai

Tính năng mở rộng tính phí
Thiết kế Website theo yêu cầu Tùy theo yêu cầu
Setup thêm 01 chiến dịch 15% ngân sách
Nội dung chăm sóc Fanpage ( 01 ảnh) 100.000 đ/ bài
Nội dung quảng cáo Facebook Ads (04 ảnh) 500.000 đ/ bài
Viết bài nội dung chuẩn SEO Tùy theo yêu cầu