Chân dung của một Fullstack Digital Marketer

 • 24/03/2020
 • 0 Bình Luận

Để trở thành một Fullstack Digital Marketer bạn cần biết tiếng Anh, hoặc chịu khó học tiếng Anh, có chứng chỉ IELTS hoặc TOEIC là 1 lợi thế. Có tinh thần chịu cực, chịu khó, mặt dày, kỷ luật vì phải làm sml ra. Ngoài ra, một Fullstack Digital Marketer cũng cần nắm được những kiến thức sương sương sau đây:

chan-dung-cua-mot-fullstack-digital-marketer-fb_result
Chân dung của một Fullstack Digital Marketer

1. Nền tảng Digital Marketing

 • Phân khúc, nhắm mục tiêu, định vị.
 • Chân dung khách hàng và kỹ thuật xác định chân dung khách hàng.
 • Phân tích và xây dựng hành trình khách hàng cùng điểm chạm Digital.
 • Các chiến lược Digital Marketing.

2. Facebook

 • Tư duy kênh Facebook.
 • Ma trận profile – page vệ tinh – group cộng đồng – seedinh.
 • Facebook ads chuyển đổi, mess, tối ưu, vít ngân sách, lên tài khoản, business manager phân quyền quản lý các kiểu.
 • Social content.
 • Tool fplus, ATP, token, via, cookies, bùm xác các thể loại.

3. Marketing Automation

 • Tư duy marketing automation
 • Chiến lược lead generation và social share.
 • Chiến lược nuôi dưỡng lead.
 • Kịch bản nuôi dưỡng và chấm điểm.
 • Sale funnel và sale process.
 • Quản trị mautic.
 • Chatbot các thể loại.

4. Inbound

 • Tư duy inbound chuẩn.
 • Chiến lược content.
 • Tổ chức sản xuất – phân phối content và tối ưu chuyển đổi.
 • Kỹ thuật link viral.

5. Email Marketing

 • Tư duy đúng email marketing.
 • Mail sever với mail client.
 • Sendy + amazon SES.
 • Email content + inbound optimization
 • Chiến lược xây dưng danh sách.

6. Website

 • Tư duy tối ưu Website.
 • Quản lý hosting và VPS.
 • Quản lý domain và NDS.
 • WordPress – theme – plugins- các thể loại visual builder.
 • Landing page và form.
 • HMLT  và CSS cơ bản.

7. Google

 • Tư duy kênh google.
 • Google ads: adword – GDN.
 • Google analytic.
 • Google optimizer.
 • Google tag manager.
 • SEO 101 – on page, off page, social link profile

8. Kỹ năng mềm

 • Quản lý thời gian.
 • Quản lý công việc.
 • Kaizen.
 • Tư duy hệ thống.
 • Làm việc nhóm.
 • Giao tiếp và tổ chức.

Nguồn: Internet